atama-icin-iki-yil-beklemek-zorundamiyiz

Engelli Aday Memurlarında , Tayin için iki yılı doldurmak zorunlu mudur? sorusuna yanıt arayanlara cevap olarak bir bilgi sunmak istedik.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 ve 55. Maddeleri:

“Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.”

“Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

657 sayılı Kanunun 72. Maddesi:

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik:

“Ek Madde 3 – İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

Memurların adaylık süresi en az 1 yıl en çok 2 yıldır. Bu sınır içinde adaylık sürelerini kurumlar belirlenmektedir. Kurumunuz adaylık süresini 2 yıl olarak belirlemişse bu süreyi doldurmanız gerekiyor.

Ancak engellilik gerekçesiyle yer değişikliği taleplerine kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapılarına göre karar vermesi gerekiyor. Talep ettiğiniz yerde kurumunuzun teşkilatı ve durumunuza uygun kadro bulunuyorsa talebinizin olumlu karşılaması gerekiyor. Bu şartlar varken sadece aday memur olmanız gerekçesiyle talebinizin reddedilmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz.

Bu Yazı 41 defa okundu.

YORUMLAR
YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapın.